İlk Yardım Yönetmeliği Zorunlu Eğitim İzmir

İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA
İlkyardımcı bulundurulması
MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı
bulundurması zorunludur.
(2) Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur.
(3) Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde, ilkyardım eğitimi verecek öğretmenlerin 16 saatlik ilkyardım eğitimini almaları zorunludur.

İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında, Sağlık Bakanlığı Onaylı Zorunlu Sertifikalı İlk Yardım Yönetmeliği Eğitimi Kursunu bizimle iletişime girerek alabilirsiniz.