Heimlich Manevrası Nedir: Hasta yaralanın soluk borusuna cisim kaçtığında, cismin tam tıkanmaya sebebiyet vermesiyle meydana gelen nefes alamama, morarma, konuşamama, göz bebekleri irileşerek gözlerden yaş gelmesi ve iki elini de boğazına götürerek boğuluyor görüntüsü vermesi belirtileri ile seyreden durumda, bilinci açıkken cismin soluk borusundan çıkması için yapılan manevranın adıdır.

Heimlich Manevrası Nasıl Yapılır: Tam tıkanma belirtileri gösteren bilinci açık yetişkin hasta yaralıya, güvenliği ve kontrolü sağlayarak yaklaşılır.Gerekiyorsa 112′ ye haber verilir. Kendimizi tanıtım sakin olması gerektiği söylenir. Yetişkin hasta yaralı öne eğilerek iki kürek kemiğinin ortasına sert ve süpürür tarzda beş altı kez vurulur. Cisim çıkıp çıkmadığı gözlenir. Cisim çıkmadı ise göbek deliğinin üç parmak üstüne bir el yumruk yapılarak konulur. Diğer el o yumruğu kavrar ve aşağıdan yukarıya doğru beş altı kez bastırarak bası yapılır. Böylece içerde hapis kalan havadan basınç yapılarak faydalanılır. Cismin ağızdan basınçla fırlayarak çıkması sağlanır.

heimlich-manevrası

 

 

Çocuk Hasta Yaralıda Heimlich Manevrası Nasıl Yapılır: Tam tıkanma belirtileri gösteren bilinci açık çocuk hasta yaralıya, güvenliği ve kontrolü sağlayarak yaklaşılır. Gerekiyorsa 112′ ye haber verilir. Kendimizi tanıtım sakin olması gerektiği söylenir. Çocuk hasta yaralı öne eğilir, manevrayı yapacak kişi bir bacağını bükerek çocuk hasta yaralı ile boyunu eşitler daha sonra iki kürek kemiğinin ortasına sert ve süpürür tarzda beş altı kez vurulur. Cisim çıkıp çıkmadığı gözlenir. Cisim çıkmadı ise göbek deliğinin iki üç parmak üstüne bir el yumruk yapılarak konulur. Diğer el o yumruğu kavrar ve aşağıdan yukarıya doğru beş altı kez bastırarak bası yapılır.

çocuk-heimlich-manevrası

 

Bebek Hasta Yaralıda Heimlich Manevrası Nasıl Yapılır: Tam tıkanma belirtileri gösteren bilinci açık bebek hasta yaralıya, güvenliği ve kontrolü sağlayarak yaklaşılır. Gerekiyorsa 112′ ye haber verilir. Kendimizi tanıtım etrafındaki insanlara sakin olmaları gerektiği söylenir. Gerekirse bayanlar ortamdan uzaklaştırılır ( Duygusal açıdan ağlayabilirler ve müdahele eden kişinin dikkatini dağıtabilirler). Bebek hasta yaralı çenesinden kavranılarak bir kolun üzerine yüz üstü yatırılır aynı kol dizin üzerine konur öne eğilir, daha sonra iki kürek kemiğinin ortasına sert ve süpürür tarzda beş altı kez vurulur. Cisim çıkıp çıkmadığı gözlenir. Cisim çıkmadı ise baş boyun gövde ekseni korunarak diğer kola sırt üstü yatırılır. Aynı kol dizin üzerine konur, daha sonra iki parmak ile göğüs kemiğinin alt yarısına ileriye doğru beş altı kez bası uygulanır.

bebek-heimlich-manevrası

 

 

Hamile Hasta Yaralıda Heimlich Manevrası Nasıl Yapılır: Tam tıkanma belirtileri gösteren bilinci açık hamile hasta yaralı karnında bebek olduğu için baskı noktamız değişecektir. Güvenliği ve kontrolü sağlayarak yaklaşılır.Gerekiyorsa 112′ ye haber verilir. Kendimizi tanıtım sakin olması gerektiği söylenir. Hasta yaralı çok hafifçe öne eğilerek iki kürek kemiğinin ortasına sert ve süpürür tarzda beş altı kez vurulur. Cisim çıkıp çıkmadığı gözlenir. Cisim çıkmadı ise göğüs kemiğinin bittiği noktanın hemen altına yumuşak dokuya bir el yumruk yapılarak konulur. Diğer el o yumruğu kavrar ve aşağıdan yukarıya doğru beş altı kez bastırarak bası yapılır.

hamile-heimlich-manevrası

Tek Başına Kalan Hasta Yaralıda Heimlich Manevrası Nasıl Yapılır: Hasta yaralı tek başına tam tıkandığında ve bilinci açıkken hiç vakit kaybetmeden bir sandalye, koltuk köşesi ya da sert bir cisim ayarlamalı ve göbek deliğinin üç parmak üstüne var gücü ile öne eğilerek kendine bası yapmalıdır. Hasta yaralı tek başına olduğu ve tam tıkandığı için konuşamamaktadır. Bu yüzden olay yerine yardım çağırma imkanı da yoktur.

tek-başına-heimlich-manevrası

 

Çok İri ve Göbekli Hasta Yaralıda Heimlich Manevrası Nasıl Yapılır: Tam tıkanma belirtileri gösteren bilinci açık yetişkin ya da çocuk hasta yaralıya, güvenliği ve kontrolü sağlayarak yaklaşılır.Gerekiyorsa 112′ ye haber verilir. Kendimizi tanıtım sakin olması gerektiği söylenir. Yetişkin ya da çocuk hasta yaralı öne eğilerek iki kürek kemiğinin ortasına sert ve süpürür tarzda beş altı kez vurulur. Cisim çıkıp çıkmadığı gözlenir. Cisim çıkmadı ise hasta yaralı iki kolla kavranamadığı için yere yatırılır göbek deliğinin üç parmak üstüne yerde iken manevra gerçekleştirilir.

yerde-heimlich-manevrası

 

Tüm bu müdahelelere rağmen cisim çıkmaz ve hasta yaralı bilincini kaybederse. Bak-dinle-hisset 10 sn yöntemi ile solunum kontrolü yapılıp hasta yaralının nefes almadığını kesinleştirdikten sonra eğer o zamana kadar 112 ye haber verilmedi ise ilkyardımcı tek başına ise 5 tur Temel Yaşam Desteği yapıldıktan sonra 112′ ye haber verilir. 112′ ye daha önceden haber verildi ise ya da etrafta birileri varsa bilinç kaybolur kaybolmaz 112 hemen arattırılır. Hasta yaralı canlanma belirtileri gösterene kadar, ambulans ekibi gelene kadar yorgunluktan harap bitap düşene kadar Temel Yaşam Desteğine devam edilir.

Etiketler: Heimlich karına bası yöntemi, Boğaza cisim kaçmasında ne yapılır

Makale: İzmir İlk Yardım