Şofben Kazaları Alınması Gereken Önlemler Nelerdir? İlk Yardım Nasıl Olmalıdır?

Şofben Kazaları:
Şofben sıcak su temini için birçok konutta hala kullanılmaktadır. Elektrikle çalışanlar genellikle termostat
arızası nedeniyle kazan patlamalarına neden olabilmekte ve kişiler sıcak su yanıkları ile
karşılaşabilmektedir. LPG ile çalışan şofbenler ile de kazalar olmaktadır.
Bu kazalar ortamdaki oksijenin yanma sırasında tüketilmesine bağlıdır. LPG zehirli değildir. Ancak; 6
m3’den küçük iyi havalandırılmamış mekanlarda şofben kullanıldığında ortamdaki oksijen hızla tükenmekte
ve kişiler bu yüzden havasızlıktan boğularak kaybedilmektedirler.

Şofben Kazalarında İlkyardım:
Güvenlik sağlanır,
Elektrik düğmeleri ve diğer elektrikli aletler ve ışıklandırma cihazları kullanılmaz.
Kıvılcım oluşturabilecek hiçbir elektronik ya da elektrikli cisme dokunulmaz.
Müdahele etmeden önce ilkyardımcı ağız ve burnunu zehirlenmemek için ıslak bezlerle kapatmalıdır,
Kişi ortamdan uzaklaştırılır,
Hareket ettirilmez,
Yaşam bulguları değerlendirilir (ABC) ,
Havayolu açıklığı sağlanır,
Tıbbi yardım istenir (112).

Alınması Gereken Önlemler Nelerdir:
Banyo içerden kilitlenmemeli,
Şofben iyi çeken bir bacaya bağlanmalı,
Şofbenin olduğu yere bol hava girişi sağlanmalı,
Şofben ile tüp arasındaki hortum 125 cm’den uzun olmamalı,
Banyodaki kişiler kontrol edilmeli.