Delici Göğüs Yaralanmasında İlk Yardım Nasıl Olmalıdır?

Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
Göğsün içine giren cisim, akciğer zarı ve akciğeri yaralar. Bunun sonucunda şu belirtiler görülebilir:
Yoğun ağrı, Solunum zorluğu, Morarma, Kan tükürme
Açık pnömotoraks ( Göğüsteki yarada nefes alıyor görüntüsü)

Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Hasta/yaralının bilinç kontrolü yapılır,
Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir (ABC),
Yara üzerine plastik poşet naylon vb. sarılmış bir bez yerleştirilerek, üç tarafı bantlanarak kapatılır, kan veya sıvının aktığı bölge açık bırakılır.
Yaraya hava girmesini engellemek, tıslayan havanın dışarı çıkmasını sağlamak için yara üzerine konan bezin üç tarafı kapatılıp bir tarafı açık bırakılır
Hasta/yaralı bilinci açık ise yarı oturur pozisyonda oturtulur,
Ağızdan hiçbir şey verilmez, Yaşam bulguları sık sık kontrol edilir,
Açık pnömotoraksta şok ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle şok önlemleri alınmalıdır, Tıbbi yardım istenir (112).